ЕДНОСТА̀ВЕН

ЕДНОСТА̀ВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. 1. Който се състои само от една част, от една става. Едноставна ос. Едноставно колело.

2. Остар. Който е еднакъв във всичките си части; едностаен2.

Списък на думите по буква