ЕДНОСТЀПЕНЕН

ЕДНОСТЀПЕНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Спец. 1. Който се извършва еднократно, в една степен, на един етап. Едностепенно дробене на камък. △ Едностепенно изпарение на вода.

2. За машини, съоръжения и под. — който е само с едно устройство или един двигател, където работният процес се извършва съответно в един етап, една степен; едностъпален. Едностепенна ракета. Едностепенни помпи. Едностепенни компресори. Едностепенна турбина.

Списък на думите по буква