ЕДНОСТРА̀НЕН

ЕДНОСТРА̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. 1. Който има една страна, едно лице. Майсторът .. е изработил специална машина за правене на едностранни ножовки. РД, 1950, бр. 83, 3. С помощта на едностранна линийка може само да се прекарва съединителна права на две дадени точки. Матем., 1966, кн. 2, 34. Единствен спорт на жените на феодалите били ездата и ловът. Ездели на едностранно седло, като мятали дългия шлейф върху коня. Б. Божилов и др., ИО, 33.

2. Който засяга само едната страна на нещо или който се осъществява, извършва само от една страна или в една посока. Едностранният паралич на лицевия нерв беше изкривил и устата му. Д. Димов, Т, 506. В случай на едностранен приток тръбата се поставя откъм страната на последния, а в случай на двустранен приток се поставят дренажни тръби и от двете страни на канала. В. Фильов и др., ХК, 192. Горните три конструктивни форми се отнасят за едностранно и двустранно втичане на течността в работното колело. В. Геров, ПКВ, 209. При тези два вида транспортни барабани ще имаме едностранно износване на зъбите. Й. Венов и др., К, 30. Такъв натиск само откъм една страна ся зове едностранен. Й. Груев, Ф (превод), 57.

3. Който се осъществява само от едната страна, който се отнася до участието само на една страна (лице, група, държава и пр.). Едностранно намаляване на въоръжените сили. △ Едностранно нарушаване на договорни задължения. △ Едностранна изгода. △ Едностранна декларация.

4. Едностранчив. Страстното четене биографиите на великите писатели и едностранното им разбиране разбуди в душата му непобедимо желание да стане такъв. Ив. Вазов, Съч. XI, 142. Трябва особено много да се пазим от едностранно разглеждане на въпроса за типичността на единичното, рядко срещащото се явление. Т, 1954, кн. 4, 41. Продължава и едностранното тълкуване на неговата личност и творчество. М. Кремен, РЯ, 34.

Едностранен лост. Физ. Лост, при който приложните точки на силите, действащи върху него, са от една и съща страна на опорната точка; лост от втори род, еднораменен лост.

Списък на думите по буква