ЕДНОСТЪ̀ПЕН

ЕДНОСТЪ̀ПЕН, ‑пна, ‑пно, мн. ‑пни, прил. Литер. За стих — който се състои само от една ритмическа стъпка. По количеството на стъпките, стиховете биват: едностъпни, двустъпни, четиристъпни, петстъпни, шестстъпни. Т. Шишков, ТС (превод), 61.

Списък на думите по буква