ЕДНОТО̀МНИК

ЕДНОТО̀МНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Книга, издание в един том. Освен събрание на съчиненията,.. ще бъде пуснат за юбилея еднотомник от избрани произведения на писателя. ВН, 1952, бр. 168, 4.

Списък на думите по буква