ЕДНОТО̀ННО

ЕДНОТО̀ННО. Рядко. Нареч. от еднотонен2 (в 1 знач.); еднозвучно, монотонно. Трите реки шумят еднотонно, неспирно. И отново един далечен, глух, отчаян стон се разлива проточено в нощта. К. Константинов, П, 26.

Списък на думите по буква