ЕДНОУТРО̀БЕН

ЕДНОУТРО̀БЕН, ‑бна, ‑бно, мн. ‑бни, прил. За братя и сестри — който е роден от една и съща майка с друг, които са родени от една майка. Самуил Мокри не се спря да посегне дори върху едноутробния си брат и богомилът вече не се съмняваше, че той е справедлив човек. Д. Талев, С II, 51. — Ех, ти мой едноутробни брате! — викаше той и чупеше ръце. — Какво ще кажа на наша стара майка, кога ме попита де е мой Сава? Л. Стоянов, Б, 142. I Обичам те, като едноутробен брат, ще ти се доверя. К. Петканов, В, 48.

Списък на думите по буква