ЕДНОФА̀ЗНОСТ

ЕДНОФА̀ЗНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Спец. Отвл. същ. от еднофазен.

Списък на думите по буква