ЕДНОЦВЀТЕН

ЕДНОЦВЀТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. 1. Който е само с един цвят, с една багра; еднобагрен. На сцената ту мрак, ту едноцветна светлина — феерия! Ал. Константинов, БГ, 10. Ако разложим звездната светлина на едноцветните ѝ съставящи, ще получим спектъра на звездата. Вселена 69, 98. Употребява се [резецът] при очертаване на кройки върху едноцветен памучен или ленен плат. Н. Афлатарлиева и др., ТДО, 19. На разноцветно облекло се поставят винаги едноцветни копчета в основния тон на плата. Н. Афлатарлиева и др., ТДО, 60.

2. Който е нарисуван или напечатан с един цвят. Двойни бързи преси се наричат тези машини, които при един ход дават два .. едноцветни отпечатъци. Ил. Рашков, ПТ, 63. Албумът съдържа 172 страници със 135 едноцветни и многоцветни репродукции. ВН, 1960, бр. 2613, 3.

3. Който е еднакъв по цвят с друг. Едноцветните расови коне с никелираните сбруи и с дългите сини наметала.. стъпваха грациозно и нервно. М. Кремен, РЯ, 66. Тази мозайка се състоеше от обикновени едноцветни блокчета. ВН, 1961, бр. 2991, 4.

Едноцветен печат. Печат. Печатане само в един цвят. Едноцветна машина. Печат. Машина, която печата само с един цвят.

Списък на думите по буква