ЕДНОЦВЀТНОСТ

ЕДНОЦВЀТНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Отвл. същ. от едноцветен.

Списък на думите по буква