ЕДНОЦЀВКА

ЕДНОЦЀВКА, ж. Разг. Едноцевна пушка. Турците се показаха въоръжени с пушки едноцевки. К. Петканов, СВ, 215. — Но с

оръжието сме зле. Тук-там някой има едноцевка или двуцевка евзалия пушка. Г. Манов, КД, 131-132. Аз веднага извиквах: "Стой на място, ще стрелям!", макар че нямах още никаква пушка. Само баща ми имаше едноцевка. Ст. Даскалов, БП, 64.

Списък на думите по буква