ЕДНОЧЀЛЮСТЕН

ЕДНОЧЀЛЮСТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Техн. За машина или механизъм за захващане — който има само една захващаща част с форма на челюст. Едночелюстна спирачка.

Списък на думите по буква