ЕДНОЧЛЀН

ЕДНОЧЛЀН м. Мат. Алгебричен израз, който съдържа само действие умножение. Едночлените 3х2, — yz и 0,5х2 yz са подобни. Алг. VII кл, 1964, 65.

Списък на думите по буква