ЕДНЪ̀ЖКА

ЕДНЪ̀ЖКА нареч. Диал. Веднъж (в 1 и 2 знач.); еднъжки. — Еднъжка, по харман, Тошо, батьо ти, ми каза: намерихме си, кай дядо Тодоре, един барабанджия за вършачката, здраве му кажи, премята, кай, снопите като нищо. Й. Йовков, ЧКГ, 203.

— Друга форма: еднъ̀жки.

Списък на думите по буква