ЕДРЀЕНЕ

ЕДРЀЕНЕ ср. Отгл. същ. от едрея. Тям [на Дако и Бонка] по-голяма грижа създаваше Бонкиното едреене. Г. Райчев, ЗК, 64.

Списък на думите по буква