ЀДРЕНСКИ

ЀДРЕНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. и диал. Одрински. — От едренското вино по-добро никъде няма. Л. Каравелов, Съч. II, 50. Латинка беше обула жълти едренски чехли. Л. Каравелов, Съч. II, 138. — Косице, мила косице, / дали ще ми се развяваш/ по едренските пътища, / по цариградските друмища? Г. Софиянец, П, 88.

Списък на думите по буква