ЀДРИЧКО

ЀДРИЧКО. Нареч. от едричък. Обикн. в съчет.: На едричко. На едрички парчета, на големи части. — Ами как да нарежа сланинката: по̀ на едричко или по̀ на дребничко? — Както знаеш, булка, тия работи по̀ ги разбираш от мене. Г. Караславов, Тат., 254. Нарежи лука едричко.Машината мели малко едричко.

Списък на думите по буква