ЀДРИЧЪК

ЀДРИЧЪК, ‑чка, ‑чко, мн. ‑чки, прил. Умал. от едър (в 1 знач.); сравнително едър. Противоп. дребничък. Теленцето беше чистичко, розово .. — Хубаво е и ако да е на първескиня, едричко е. Й. Йовков, АМГ, 210. На третия чин е седнало едричко момче с пръснати по носа лунички. Л. Александрова, ИЕЩ, 33. Не повече от две-три минути след хвърлянето на въдицата във водата, изтеглих още една — също така едричка, тлъста мрена. Д. Калфов, КР, 33.

Списък на думите по буква