ЕДРОЗЕМЕВЛАДЀЛСКИ

ЕДРОЗЕМЕВЛАДЀЛСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Книж. Който се отнася до едроземевладелец или до едро земевладение.

Списък на думите по буква