ЕДРОЗЪ̀РНЕСТ

ЕДРОЗЪ̀РНЕСТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. За растение и неговите плодове — който има едри зърна, който се състои от едри зърна. Противоп. дребнозърнест. На хармана у дома златееха купища едрозърнести мамули. Пръскаха тръпчива миризма обраните ябълки. Ив. Венков, ХКН, 5. Вкъщи тя завари майката на Ангелчо .. , прегърбена и съсухрена женица, че треби едрозърнесто жито. В. Нешков, Н, 85. Алексей Василич .. продаваше едрозърнест ориз със седефен блясък. А. Каралийчев, С, 149.

2. Който се състои от едри, големи частици със заоблена форма. Противоп. дребнозърнест. Момчето се втурна отново.. Гуменките му затънаха в едрозърнестия мраморен пясък на страничната пътека. А. Каралийчев, ТР, 41. Едрозърнеста сол. Едрозърнест мрамор.

Списък на думите по буква