ЕДРОПАНЀЛЕН

ЕДРОПАНЀЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. лни, прил. Който се отнася до едри, големи панели. Една едропанелна жилищна сграда се строи за 2-3 месеца. РД, 1959, бр. 300, 5. Едропанелно строителство. Едропанелен комплекс. Едропанелни елементи. Едропанелни конструкции.

Списък на думите по буква