ЕДРОПАНЀЛНО

ЕДРОПАНЀЛНО. Нареч. от едропанелен. През 60-те и 70-те години жилищните блокове у нас се строяха предимно едропанелно.

Списък на думите по буква