ЕДРОРАЗМЀРЕН

ЕДРОРАЗМЀРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Който е с големи размери. В тези планини малко на по-голяма надморска височина и в по-запазени от снежни преспи места тя [бялата мура] е едроразмерно дърво. М. Тошков и др., НР II, 91-92.

Списък на думите по буква