ЕДРОСЀРИЕН

ЕДРОСЀРИЕН, ‑ийна, ‑ийно, мн. ‑ийни, прил. Спец. За производство — при който се изработват големи количества, големи серии от дадено изделие. Противоп. дребносериен. Създадената инфраструктура предлага широки възможности за гъвкаво организиране на единично, дребно, средно и едросерийно производство. Кеш, 2003, бр. 50 [еа].

Списък на думите по буква