ЕДРОТЪКА̀Н

ЕДРОТЪКА̀Н, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е с едра тъкан. Едротъкан плат.

Списък на думите по буква