ЀДРЬО

ЀДРЬО, мн. няма, м. Диал. Ирон. Слаб и дребен на вид човек; завързак.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква