ЀЖА

ЀЖА, ‑иш, мин. св. ѐжих, несв., прех. Правя нещо да настръхне. Пуякът ежи перата си. Л. Андрейчин и др., БТР, 1978, 187.

ЀЖА СЕ, ‑иш се, мин. св. ѐжих се, несв., непрех. 1. За козина косми, перушина — изправям се нагоре, щръквам. Той беше отрасъл и се разхубавял, под правия му нос се ежеха жълти мустачки. Ст. Станчев, НР, 99.

2. За животно или за птица — силно съм раздразнен и давам външен израз, че съм готов да нападам. По отъпканите от чардите, отдавна оглозгани стърнища се щураха изгладнели говеда. Едни ровеха с муцуни пръстта .. , а някои заканително се ежеха едно срещу друго. Ст. Марков, ДБ, 443. Другият петел, победителят, .. стоеше нащрек, .. Ежеше се, подскочи към ръцете ми, помисли навярно, че ще направя опит да го [другото петле] спася. Ст. Даскалов, ЕС, 218. Маймуната се изправи на дългите си предни крака.. Сега тя се ежеше и съскаше срещу гибона, цяла настръхнала. М. Марчевски, ОТ, 148.

3. Настръхвам, побиват ме тръпки от студ, страх или ужас. Припича зимно "магарешко" слънце и затова аз се ежа в шинела. П. Велков, СДН, 238. Пленничките бяха още твърде смутени и мъчно разбираха туриста. При това мис Агнес беше познала в него оня страшен човек, който я грабна на коня през нощта на ужаса, та я отвлече в планината. И сега се ежеше от потрес. А. Страшимиров, Съч. V, 121.

4. Прен. Разг. Давам външен израз на враждебност, обикн. като се заканвам, заплашвам. — Затваряй си устата! — изръмжава отново Кралев.. — Я не се ежи! — казвам аз, минавайки на естествения си тон. Б. Райнов, ГН, 74. — Когато ти говоря човешки, ти се ежиш, гледаш да ме убодеш. А. Гуляшки, ЗР, 174. Въртял, сукал бирникът, ежил се, ядосвал се, но тоя ден не можал да събере нито стотинка. Кр. Григоров, Р, 54. Сдържано, изтежко подхвърляха агаларите по някоя дума на гняв и недоволство, а бедняците около тях се ежеха и ръмжаха, стискаха оръжие в ръцете си. Д. Талев, ПК, 540. Лека-полека човекът взе да се успокоява и престана да се ежи на Дамяна. Ст. Загорчинов, Избр. пр III, 124.

5. Прен. Разг. Държа се гордо, надменно; надувам се. Зад Шаркови е седнала дъщерята на Рангел Кузин, Диди, която най-после е приета в Музикалната академия .. С нея е и майка ѝ .. Само гледа ту дъщеря си, ту хората, ежи се и си трае — сериозна, непостижима. Д. Бегунов, ГВВ, 36.

Косата ми се ежи. Диал. Изпитвам силен страх, обзема ме ужас. — Ако не е това място, да съм натоварил два пъти повече; ама като помисля, че има да минавам оттука — косата ми се ежи... Н. Хайтов, ПП, 57.

Списък на думите по буква