ЀЖЕ

ЀЖЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Еж. Ми се спущи едно еже, / ми целива една желка. СбБрМ, 23-24.

ЕЖЕ

ЕЖЕ-. Първа съставна част на сложни думи със значение: всеки, напр.: ежегоден, ежемесечен, ежедневен, ежеча‑
сен и др.

Списък на думите по буква