ЀЖЕВ

ЀЖЕВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Ежов.

Ежева главичка. Диал. Ежова главичка. Ежева трева. Диал. Ежова трева. Ежева трева мнозина барат (тражят), за да отворят хазна. Н. Геров, РБЯ II, 7.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1897.

Списък на думите по буква