ЕЖЕГО̀ДЕН

ЕЖЕГО̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Книж. 1. Който става всяка година, обикн. един път; всекигодишен. Това е през май, когато се открива ежегодният панаир. Й. Йовков, Разк. III, 155. Все през тия първи есенни дни правеше ежегодното си посещение в града и бай Къньо с куклите. К. Константинов, ППГ, 60. Опълченското дружество подело инициативата за провеждане в Канлъдере на ежегодни тържества. Н. Ферманджиев, РХ, 141.

2. За периодични издания — който се издава, който излиза един път всяка година. "Известията на Института за български език" са ежегодно издание.

3. Който се отнася за всяка година поотделно. Ежегодните разноски за поддържане на училищата всяка година почти са повече от 30,000 гроша. П. Р. Славейков, ГУ, 70. Поискал [Гръм] да задлъжи царя да заключи търговски договор и да плаща ежегоден данък. ВН, 119. Ежегоден платен отпуск. Ежегоден доход. Ежегоден кредит.

Списък на думите по буква