ЕЖЕГОДЍШЕН

ЕЖЕГОДЍШЕН, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. Остар. Книж. Ежегоден; всекигодишен. Макар че дъждове тук няма, но доста развито е и земледелието в околността. На това подпомагат многото изкуствени канали за напояване и ежегодишните прииждания през лятото на голямата р. Нил. Хр. Даалиев, ТИА, 179. От протокола на ежегодишното подновение на пашапорта му .. ся узнава и потвърдява .. , че е поданик на императорското правителство. С. Попов и др., ТБП, 41. На истите [старейските] съвети настойниците представляват ежегодишните сметки за настойничеството си. ВП, 80. Ежегодишен приход. Ежегодишен дар.

Списък на думите по буква