ЕЖЕДНЀВЕН

ЕЖЕДНЀВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Всекидневен (в 1,2,3,4 и 5 знач.). Когато душата ви се почувствува издребняла в клокота на ежедневните борби на живота и осиротяла от крила, .. — погледнете Витоша! Ив. Вазов, Съч. IХ, 165. От тоя ден Янко се изпълни със самоувереност и още по-усърдно се залови с ежедневната си работа. Ем. Станев, ПЕГ, 114. — На тоя свят не се живее само с идеи и разбирания.. Живее се с хляб, със заплата, с ежедневните нужди, а всичко това не пада от небето. Кр. Велков, СБ, 29. Ако някой приучи тялото си на ежедневно движение, то не само че ще придобива повече сила, но и не ще толкова бързо да се уморява, когато работи. Знан., 1875, бр. 24, 376. В Париж излизат 764 ежедневни, еженеделни и ежемесечни вестници. Знан., 1875, бр. 1, 16. Ежедневни занимания. Ежедневен печат. Ежедневна храна. Ежедневни дрехи. Ежедневна употреба.

Списък на думите по буква