ЕЖЕДНЀВИЕ

ЕЖЕДНЀВИЕ, мн. няма, ср. Всекидневие. Пак зашумяха весело улиците и площадите, оживи се тържището. Животът си затече в обикновеното ежедневие. Д. Линков, ЗБ, 56. Все пак зеленият пейзаж не може да скрие от погледа трудовото ежедневие на хората, които живеят покрай тоя голям международен път. Ив. Мирски, ПДЗ, 37. И настъпваше прелом в живота. Ти трябваше да скъсаш със старото ежедневие, със своите близки.. и да поемеш нов път — път на открита борба с огън и слово — за живот и нов свят, в който за теб ще има място. К. Ламбрев, СП, 107. Легендарният, почти невероятен на пръв поглед Търновград учудва гостите си.. Само търновчани, заглавикани в ежедневието си, подминават магията, сред която живеят. Ст. Станчев, НР, 124. Напрегнато ежедневие. Сиво ежедневие.

Списък на думите по буква