ЕЖЕДНЀВНИК

ЕЖЕДНЀВНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Всекидневник. Работата в редакцията на ежедневника му се бе харесала още от първия ден. Веднага го увлякоха енергичните и приказливи млади хора. Ем. Манов, ДСР, 283-284. Отначало той им четеше бюлетините на фронтовия вестник и по-важните статии на ежедневниците от родината. П. Вежинов, ВР, 219. В България съществуват повече литературни ежедневници, отколкото в която и да е друга страна. Б. Шивачев, Съч. I, 101. Политически ежедневник.

Списък на думите по буква