ЕЖЕДНЀВНО

ЕЖЕДНЀВНО нареч. 1. Всекидневно; всеки ден. От своите тайни агенти Килифарев ежедневно получаваше тревожни вести. М. Марчевски, МП, 41. В продължение но дълги години Венков ежедневно търчал по разни инстанции, за да разреши някакъв свой проблем. В. Сотиров, ЛНП, 63. Разбойници ежедневно пълнеха преславската гора и търсеха случай да ги уловят и убият; но Велико и Стоян не ся даваха. В. Друмев, НФ, 12.

2. С всеки изминат ден; всекидневно, от ден на ден. Надмощието на народната партия растеше ежедневно. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 99.

Списък на думите по буква