ЕЖЕДНЀВНОСТ

ЕЖЕДНЀВНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ср. Рядко. Ежедневие; всекидневност, всекидневие. — Любов моя, .. / .. / Засадила пустинята на ежедневността/ с разкошните палми на сънищата, / .. / нима ще преживея и твоята кончина? Е. Багряна, ЗМ, 89.

Списък на думите по буква