ЕЖЕМЀСЕЧЕН

ЕЖЕМЀСЕЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни. прил. 1. Който става, извършва се всеки месец, обикн. един път; всекимесечен. Същият този ден Веса Попова обяви, че въвежда ежемесечно авансиране на кооператорите с четири лева на трудоден на всяко десето число. Н. Каралиева, Н, 140. Ежемесечно свиждане.

2. За периодични издания — който се издава, който излиза един път всеки месец.

Цялото ни семейство се установи в Търново. Тук той [Цани Гинчев] се залови през 1887 г. да издава ежемесечно списание със съдействието на неколцина негови приятели. Б. Гинчев, СбЦГМГ, 31. Ежемесечен бюлетин.

3. Който се отнася изцяло за всеки месец поотделно; всекимесечен. Ежемесечен приход. Ежемесечен разход. Ежемесечен членски внос.

Списък на думите по буква