ЕЖЕМЀСЕЧНИК

ЕЖЕМЀСЕЧНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Периодическо издание, обикн. списание, бюлетин, което излиза един път всеки месец; всекимесечник.

Списък на думите по буква