ЕЖЕМЀСЕЧНО

ЕЖЕМЀСЕЧНО нареч. 1. Всекимесечно; всеки месец. Туй момче имало у вас, в България, брат чиновник или офицерин — не помня, който щял да му отпуща по сто франка ежемесечно, за да живее в един от петербургските институти. Ал. Константинов, БГ, 76. В редакцията се получават ежемесечно стотици писма.

2.С всеки изминат месец; всекимесечно, от месец на месец. Здравето му се влошаваше ежемесечно.

Списък на думите по буква