ЕЖЕМИНУ̀ТНО

ЕЖЕМИНУ̀ТНО нареч. 1. Непрекъснато, като че ли всяка минута; всекиминутно. Нито за миг не трябва да забравяме, че смъртната опасност непрекъснато, ежечасно и ежеминутно ни заплашва със смърт. Е. Кузманов, ЧДБ, 49. В г. Кюстендил топлите минерални извори дават ежеминутно по 2,100 литри вода .. с температура при самите извори 74 до 76 градуса. ПЗ, 1934, кн. 3, 44. През нощта падна силна мъгла и параходът бе принуден да дава ежеминутно тревожни сигнали, които приличаха на отчаян рев на някой гигантски звяр. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. V, 71. // Всеки момент. От този ден занятията в училището се прекратиха, понеже ежеминутно се очакваше, че въстаниците ще слязат в града да нападнат турските войници. СбЦГМГ, 14.

2. Непрекъснато, с всяка измината минута; всекиминутно, от минута на минута. По лицата на селяните и на кмета се четеше голямо задоволство. Христанов им направи твърде хубаво впечатление. Престижът му ежеминутно растеше. Ив. Вазов, Съч. VI, 207.[Й. Йовков] не се бранеше ожесточено срещу нападките на своите противници, броят на които растеше ежеминутно. Н. Лилиев, Съч. III, 28.

Списък на думите по буква