ЀЖЕНЕ

ЀЖЕНЕ ср. Отгл. същ. от ежа и от ежа се.

Списък на думите по буква