ЕЖЕНЕДЀЛЕН

ЕЖЕНЕДЀЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Рядко. Книж. Ежеседмичен; всекинеделен. За тия еженеделни четвъртъчни литературни събрания той доброволно даваше къщата си. Ив. Вазов, Съч. IХ, 177. В Париж излизат 764 ежедневни, еженеделни и ежемесечни вестници. Знан., 1875, бр. 1, 16.

— От рус. еженедельный.

Списък на думите по буква