ЕЖЕНЕДЀЛНИК

ЕЖЕНЕДЀЛНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Рядко. Книж. Ежеседмичник.

— От рус. еженедельник.

Списък на думите по буква