ЕЖЕСЀДМИЧНИК

ЕЖЕСЀДМИЧНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Периодично издание, обикн. вестник, бюлетин, което излиза един път всяка седмица. Вестник "Стършел" е хумористичен ежеседмичник.

Списък на думите по буква