ЕЖЕСЀДМИЧНО

ЕЖЕСЀДМИЧНО нареч. 1. Всяка седмица. Ежеседмично пишеше писмо на близките си.

2. С всяка измината седмица, от седмица на седмица. Детето наддаваше ежеседмично.

Списък на думите по буква