ЕЖЕЧА̀СНО

ЕЖЕЧА̀СНО нареч. 1. Всеки час; всекичасно. — Сведенията да се пращат ежечасно в щаба на дивизията. Д. Кисьов, Щ, 219. Лекарството се инжектира ежечасно.

2. Много често, непрекъснато, като че ли всеки час; всекичасно. Шумовете в гората наподобяват нейните светлосенки: дохождат неочаквано, менят се ежечасно. Н. Хайтов, ШГ, 188. Нито за миг не трябва да забравяме, че смъртната опасност непрекъснато, ежечасно и ежеминутно ни заплашва със смърт! Е. Кузманов, ЧДБ, 49.

Борбите ще продължават и жертвите ежечасно ще се увеличават. Пл, 1934, бр. 1577, 1. Жертви, жертви ежечасно! / .. / Смърт коси и жъне бясно/ в ужаса на всеки бой. Ив. Вазов, Съч. V, 49.

Списък на думите по буква