ЀЖОВ

ЀЖОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Таралежов. Дона го виждаше ясно и в някаква особена светлина. Виждаше всяка черта на лицето му.. Рошавите му коси напомняха остри ежови бодли. Д. Талев, И, 225.

Ежова главица. Многогодишно тревисто растение с мечовидни листа и цветове, събрани в гъсти снопчета, което расте по ливади и пасища и се използва за фураж или за озеленяване на паркове; ежева главичка. Dactylis glomerata. Ливади, чиито тревен състав се състои повече от житни треви — райграс, ежова главица и др., се косят при изкласяването. Осн. сел. стоп. VIII кл, 98. Ежова главичка.Водно или блатно растение със събрани в топчести главички цветове; жакавец, самарика. Sparganium. По изплитнялата му периферия [на езерото] все по-навътре и по-навътре влизали папурът, тръстиката, ежовата главичка и различни други блатни растения. В. Бешовски и др., ЕП, 41.Ежова позиция. Воен. Укрепена позиция на войскова единица, която се намира в кръгова отбрана спрямо неприятелската войска. През това време телефоните до София бръмчат и като се разбрало, че осмината полицаи не могат да осигурят спокойствието на населението, дали заповед на граничарския резерв да напусне ежовата позиция. Й. Вълчев, РЗ, 55-56. Ежова трева. Диал. Разковниче.Ежови прегради. Воен. Противотанкови, противопехотни и противодесантни прегради, обикн. части от релси, железобетонни или стоманени пръти, забити по пътища, улици и др. По-нататък група войници и граждани забиваха железопътни релси за ежови прегради против танкове. П. Славински, ПЩ, 368-369.

? Държа в ежови ръкавици някого. Книж. Отнасям се много строго, сурово към някого.

Списък на думите по буква