ЕЗДА̀ЧЕН

ЕЗДА̀ЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Който се отнася до езда. Ездачен номер в цирка.

— Друга (диал.) форма: язда̀чен.

Списък на думите по буква