ЕЗДА̀ШКИ

ЕЗДА̀ШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Който се отнася до езда. Влезе невисок, също млад мъж с бръснато, румено лице, в ездашки костюм, с мъничък камшик в ръката си и едва сега свали ездашкия си каскет. Д. Талев, ПК, 725.

— Друга (диал.) форма: езда̀чки, язда̀шки.

Списък на думите по буква