ЀЗДЕНЕ

ЀЗДЕНЕ ср. Остар. Яздене. После налетяхме на някакъв камъняк по един изронен яр и езденето стана невъзможно. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 91. През средний век е имало обучаване с каруци и колесници, ездене на кон и биене със сабя. Ив. Богоров, КП, 1875, кн. 6, 18.

Списък на думите по буква